måndag 17 december 2012

DU HÖGT BENÅDADE

 
Ängeln kom in till Maria och sade:” Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig.”Hon undrade vad denna hälsning skulle betyda” (Luk 1:29).
Ängeln hälsar Maria med ord som är större, oerhörda, som kommer från ”Guds hemlighetsfulla vishet”.
De övergår hennes förstånd och alla hennes föreställningar. Hon tar emot dem och begrundar dessa ord som kommer ovanifrån.
Hon försöker inte reducera Ängelns hälsning till det hon kan förstå.
Hon accepterar att gå in i ett mysterium som är större. Det som ” inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat” (se 2 Kor 2:9). Hon får ett nytt namn: ”Den högt benådade”.
Hon står undrande inför Guds mysterium, inför sitt eget mysterium.