tisdag 30 juli 2013

Gör er inga bekymmer


Under denna varma sommartid har vi kanske känt oss bekymmerslösa.
Så skönt att ligga på stranden, bara sola sig,
inte tänka på någonting
inte ha några bekymmer!

 Men snart börjar hösten, man åker hem, tar itu med det vanliga livet och tar tillbaka vardagens bekymmer. Vi kan ju inte leva utan dem!
De hör vardagen till!
Livet skulle kännas tomt utan dem.
Vad skulle vi tänka på, vara upptagna av, syssla med utan dem! Vi måste ju ha bekymmer, ta ansvar för vårt och andras liv, ha kontroll över det som händer i världen, veta vad människor tycker och tänker.
Det känns helt ansvarslöst att gå bekymmersfri i vardagen!

Ja, så tänker världen och så tänker vi. Vi har inte lärt oss något annat.
Men mitt i denna värld finns det Någon som säger någonting annat, någonting nytt!
Gör er inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också (Matt 6:31-33).

Vad säger Jesus? Ska vi slå oss till ro, inte bekymra oss om någonting, låta Gud fixa allting? Nej! Jesus säger: ni har en Fader i himlen som bryr sig om er. Ni är inte ensamma i världen, ni bär inte allt i egna händer, allt beror inte på er. Era bekymmer hindrar er från att se längre än er själva, de gör världen trång och tung. Ni blir som hedningar, helt ensamma i världen, utan Gud.

Jesus säger: ”Sök Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”. Guds rike finns inte i en avlägsen framtid, efter vår död! Vi söker det i vår vardag, i vår familj, i vårt sammanhang, på vårt arbete överallt där vi gör det vi ska göra, inte utifrån vår själviskhet utan i en vilja att tjäna, att älska, vända mot vår Fader, fyllda av hans kärlek.

 Jesus säger: ”Gör er inga bekymmer” för att han känner vårt hjärta och vet hur gärna vi odlar våra bekymmer och låter de växa och dölja allt annat.  Han kallar oss varje dag: ”följ mig i dag. Lyft blicken! jag är med dig, jag är din frid och din glädje, var inte rädd!”  
 
Petrus skriver i sitt första brev: ”Kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er” (5:7) och Paulus Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt” ( Rom 12: 2).

torsdag 25 juli 2013

EFTER EN LÅNG TYSTNAD


Nu har det blivit en lång tystnad på bloggen
och för varje dag som går känns det allt svårare att bryta den!
Varför skriva idag när jag inte skrev igår?
Ja, det är som att omvända sig och börja ett nytt liv.
Jag ska göra det i morgon, tänker man, och med det får man gott samvete
men man går aldrig till handlingen! 
Jag tror att ni kan känna igen resonemanget
och då vet ni att ni inte är ensamma om det!
 
Anledning till att jag börjar skriva igen är Pater Raniero Cantalamessas besök här på Berget.
Han höll en retreat med titeln: ”Anden stöder oss i vår svaghet”.
Vi behöver alltså inte låta oss förlamas av vår egen svaghet, den får inte härska över oss, den enda som är Herren över våra liv är Jesus Kristus.
 
”Kom, följ mig!”
Detta är hela den kristna tron. Att höra rösten som kallar oss och följa den.
Våga lämna sin trygghet, sin illusion att vara ensam härskare över sitt liv
och följa den Okände som kallar.
Den uppståndne som kommer till oss från framtiden.
Tron är ett spännande äventyr.
Den är en väg att gå.
Den som börjar gå trons väg lämnar så småningom sin inre splittring
Hon blir en såsom Gud själv är en.