tisdag 7 december 2010

8 december: ”Marias utkorelse och fullkomliga renhet”, står det i den katolska almanackan. Det låter kanske konstigt i icke katolska öron! Vad är det vi ska fira i morgon egentligen?

Maria utkorelse, vad betyder det? Att Maria från början har varit utvald av Gud för att bli mor till Guds evige Son. Hon blev utvald såsom Abraham, Mose, David blev utvalda, som var och en av oss är utvalda för den uppgift som är vår i Guds frälsningsplan!

Hennes fullkomliga renhet består i att hennes JA är bara JA och inte både ja och nej. Hon säger ”Se jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt”. Mose däremot diskuterar med Gud i nästan två kapitel för att till sist säga: ”sänd bud med någon annan, vem du vill.”( 2 Mos 3-4 Se även Gideons diskussion med Gud i Dom 6).

Att Maria blir moder till Guds Son är ett stort mysterium. Vi kan gå in i det endast med vår tro. Vårt mänskliga förnuft räcker inte till!

Den helige Anselm av Canterbury skriver: ”Gud föder sin son och jämlike ur sitt hjärta och älskar honom som sig själv. Han ger honom åt Maria, och han låter honom framgå ur Maria, inte som en annan son, utan som en och densamme, för att denne i en och samma person skulle vara Guds och Marias gemensamme Son. Hela naturen är skapad av Gud och Gud är född av Maria. Gud har skapat allt och Maria har fött Gud. Gud som skapat allt ville själv framgå ur Maria. Så återskapade han allt som han hade skapat. Han som kunde skapa allt ur intet ville inte återskapa det utan Maria när det hade fördärvats.
Gud är alltså Fader till allt skapat, Maria är moder till allt återskapat. Gud är Fader till alltets tillblivelse, Maria är moder till alltets återställelse . Gud födde honom, genom vilken allt har blivit till; Maria födde honom, genom vilken allt har blivit frälst”.

1 kommentar:

Irena. sa...

" Hennes JA är bara Ja" Intressant och sant. Moses, som du påpekade, hade invändningar mot vissa,gudomliga idéer, och tillochmed Jesus själv hade problem med sitt Ja (vilket kanske inte är så svårt att förstå) där i Getsemane, natten innan allt bröt loss. Men Maria svara Ja, obetingat. Det som framförallt karaktäriserar henne är ordet Mod...och sedan tillit. Hon är beundransvärd.