onsdag 12 oktober 2011

Jag tror, kom min otro till hjälp!

Folkens gudar är silver och guld
Verk av människohänder
Mun har de men kan inte tala,
ögon men kan inte se.
Öron har de men ingen hörsel,
ingen andedräkt finns i deras mun..." Ps 135

Men vi tror på den levande Guden, en Gud som ser och hör! Han bär oss fast vi inte ser honom,
han hör oss när vi ropar. Han vill torka alla tårar från våra ögon. Han är med oss när vi inte orkar bära oss själva. Vi vet det med vår tro, inte alltid med våra känslor. Vi kan ropa till honom: "Jag tor, kom min otro till hjälp!" (Luk 9:24)

"Om ni har tro som ett senapskorn" säger Jesus. Ett senapskorn, det är mycket lite, det räcker med den lilla tro du har idag. Din Fader i himlen hör ditt rop.

söndag 2 oktober 2011

Till dig som lever i livskaos och söker ledning och tröst

Hos profeten Hesekiel finns ett underbart löfte: "Jag skall hämta er hos främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ger er ett nytt hjärta och ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött" (36:24-26)

Ja, vi irrar utanför oss själva, främmande för oss själva. Vi är sårade, vi har lämnat bitar av oss själva och delar av vårt hjärta lite varstans, i främmande länder. Vi vet inte längre vilka vi är.
Men Gud själv vill hämta oss ut ur vår splittring. Han vill bygga upp våra murar, ge oss en grund att stå på. Han kommer att göra i oss det som är omöjligt för oss.

Jesus är den gode Herde som söker dig. Han vill komma in i ditt hus, trösta dig och tillsammans med dig ordna kaoset. Vänd dig till honom, idag vill han gästa ditt hem. Be honom göra det du inte kan göra och gör det han säger till dig. Maria, vår Moder, kommer att hjälpa dig.