måndag 26 november 2012

Ljus i natten

 
         Paradisäppelträdet på Sankt Davidsgården bär ljusfrukter
                          Frukter som har mognad under 50 år.
                          Tystnadens frukter, kärlekens frukter,
                                              Kom och smaka!

onsdag 21 november 2012

Big bang, en kärlekens explosion


Vår vetenskapliga kultur lever i en farlig skilsmässa mellan tron och vetenskapen.  Tron anses av många vara en flykt från verkligheten, en dröm, en utopi osv. när den egentligen får oss att stå i verklighetens mitt.

Den heliga Treenigheten är upphovet, grunden, källan till allt som finns. Skapelsen är inte någonting som hände i tidens början, den sker nu. De gudomliga personerna verkar och uppenbarar sig i och genom skapelsen. Skapelsen, den materiella världen står i en relation till Treenighetens mysterium.

Vår relation till Gud står inte vid sidan om vår relation till den materiella verkligheten. Vi ska inte välja mellan det andliga eller det vetenskapliga, mellan tro och förnuft. Gud som är den som håller hela skapelsen i sin hand kan inte marginaliseras, privatiseras.

Vi kan närma oss skapelsens begynnelse på ett vetenskapligt sätt, (som vi hörde i Hedningarnas förgård som hölls i Stockholm i september) försöka förstå hur det kunde bli till, och på ett kontemplativt sätt: varför det blev till. Det ena utesluter inte det andra. Big bang är en kärlekens explosion!


Omvändelsen till Gud är också en omvändelse till skapelsen!
 Ekologin är också ett andligt problem och kan inte lösas bara på en tekniskt och ekonomiskt nivå.

 torsdag 8 november 2012

Allhelgonatiden


November
Allhelgonatiden
När mörkret lägger sig
Och stjärnhimmel lyser klart
Firar vi våra himmelska vänner, helgonen.

Fra Angelico, den genialiske konstnären
och dominikanbroder från 1400-talet
har målat den himmelska glädjen.
Helgonens långdans. De håller varandra
och änglarna i hand,
De dansar eller står i små grupper och samtalar med varandra.

Det himmelska samtalet.
Att lära känna Augustinus och Dominikus,
Birgitta, Ingrid och Veronica …
Höra dem berätta om sina liv, om hur Guds Ande ledde dem.
Lyssna på vad Änglarna har att säga om hur Guds vishet förverkligar sin frälsningsplan för hela skapelsen genom seklernas gång…

Det ser jag fram emot!