lördag 26 maj 2012

PINGST


Pingst, 50 dagar efter Påsk, fullbordan av Jesu verk,
den helige Andes utgjutelse över apostlarna, Maria och alla som var samlade med dem.
Den helige Andes utgjutelse över oss.

Utan den Helige Ande förblir vår tro en intellektuell kunskap, en ideologi
Utan kraft att nå våra hjärtan, att förvandla våra liv.
Den Helige Ande gör Jesu ord levande för oss,
Våra hjärtan blir brinnande.
Den helige Ande upplyser våra ögon
Öppnar våra öron så vi hör Guds röst
Vi ser hans spår i våra liv.

Den Helige Ande öppnar Guds mysterium för oss
Han leder oss in i det.
Vi introduceras i den Heliga Treenighetens liv
Där har vi vår boning.

söndag 6 maj 2012

Med makt bakom orden


"Följ mig", säger Jesus till fyra unga män, två gånger två bröder, som håller på med sina nät, och de lämnar genast sina nät och sin far och följer honom.
När han säger till en spetälsk: "Jag vill. Bli ren!" försvinner spetälskan genast.
När Jesus talar häpnar människorna ”Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden" (se Mark 1).

 När vi tar Jesu ord i vår mun tycks de ofta har förlorat sin kraft. De blir kanske vackra,
intressanta, välkända inte särskilt nya… och det händer ingenting, varken i våra liv eller i andras liv. Vad är det som har hänt? Varför har kraften försvunnit?

 Ord utan kraft. När den Uppståndne Herre möter de två lärjungarna på väg till Emmaus
frågar han dem: ”Vad är dessa ord som ni kastar framför er?” Med sina ord kommer de ingenstans, de förblir instängda i sin frustration, sin hopplöshet och sina egna föreställningar. Orden är utan kraft, de öppnar ingen väg. De två lärjungarna förblir utanför, främmande för det som har hänt. De förstår inte. Jesus själv måste komma, röra vid deras hjärtan och ”öppna” skriften för dem (se Luk 24:17 och 32).

 På pingstdagen blir lärjungarna uppfyllda av den helige Ande och när de talar med de ord som Anden inger dem, ” hör var och en just sitt eget språk talas.”
Sitt eget språk: det språk som når just henne, som talar till henne här och nu, i hennes eget sammanhang. Ett personligt tilltal.
Petrus tar till orda och ”Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade …Vad skall vi göra?
Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn…” (Apg 2).
Endast ord som är uppfyllda av Anden kan nå människans hjärta och befria henne från all andlig förlamning och göra henne i stånd att fatta ett konkret beslut och börjar följa Jesus.

Den Helige Ande bekänner vi som ”Herren och Livgivaren”. Han är den gåva som Jesus ger oss när han dör: ”Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin Ande.”  Han ska påminna om allt vad Jesus har lärt, han ska vägleda oss med hela sanningen, han ska väcka våra hjärtan till liv och fylla våra ord med kraft. Om våra ord inte är fyllda av Andens kraft blir de bara prat, propaganda, ideologi… utan kraft att förvandla våra egna liv och vara ett glatt budskap för andra.