lördag 21 juli 2012

Du är bjuden på fest!


För några veckor sen, en söndag kväll, läste vi Bibeln tillsammans, här på Berget. Vi läste och vi sjöng en kort berättelse som finns i Matteusevangeliet. Det handlar just om Matteus och  om hans kallelse (Matt 9:9-13)

               Vid den tiden när Jesus var på vandring
               fick han se en man som hette Matteus
               sitta utanför tullhuset,
               och hans sade till honom: ”Följ mig!”
               och Matteus steg upp och följde honom…

Så småningom öppnades texten för oss.
Det handlar om Matteus, det handlar om var och en av oss.
Jesus går förbi och han ser. Det finns många som finns där men Jesus ser Matteus, han ser mig, han ser dig…

Jesus talar till den som sitter där utanför tullhuset. Tullhuset, det är hans jobb, men det är inte hans riktiga identitet! Han sitter på något sätt lite utanför, han är inte riktigt med, även om han, varje månad, får ganska bra betalt. Han drömmer om något annat, om något som skulle kunna hända i hans ganska vardagliga och tråkiga liv. Han drömmer, men vart skulle han gå? Han förblir sittande och dagarna går och åren går…

Men plötsligt finns Någon där, Någon som känner honom? Någon som kallar honom!
”Följ mig!”: ett direkt, ett personligt tilltal!
Matteus hoppar på sina fötter. Tillsammans med Jesus och hans lärjungar går han hem till sig.
Och det blir en stor fest med tullindrivare och syndare…

Festen är för alla, alla är välkomna,
Dörrarna är öppna! Du är bjuden!
Men somliga känner sig för fina för att gå in till festen hos tullindrivaren Matteus…
Det är en fest för tullindrivare och syndare, för sjuka som behöver läkare.

Läs fortsättningen i Evangeliet