onsdag 15 augusti 2012

Marias upptagning i himmelen


Idag sjunger Maria, den unga kvinnan från Nasaret,
”Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.”

 Idag firas en himmelsk fest,
Idag gläder sig änglarna och helgonen med hela skapelsen,
Idag upptas Maria i himlen.
Idag kröns hon som himlens drottning.
Vi är bjudna att delta i denna himmelska fest,
att förena oss med hela världens jubel,
att få del av den himmelska glädjen.

 Maria gläder sig över det Herren gjort i henne.
”Stora ting låter den Mäktige ske med mig”,
Hon vill dela med oss denna glädje.
Hon vill hjälpa oss att se det som Herren gör i våra liv
så att vi, tillsammans med henne kan glädja oss.
Den himmelska glädjen är en näring för vår själ.