torsdag 12 augusti 2010

Våra vänner i himlen

Vilken glädje det är att fira, våra vänner i himlen, helgonen. Nyligen var det Ignatius, Dominikus , Clara. Våra syskon som tolkar för oss evangeliet i sina liv, som visar för oss hur vi på jorden kan leva som Guds barn, ta emot frälsningen konkret i våra liv, steg för steg, och leva försonade med Gud, med oss själva och med varandra.
Snart ska vi fira Marias upptagning i himlen. Hennes Son välkomnar henne i himlen.
Hon blir den första som med sin själ, kropp och ande kommer in i himmelriket. Hon visar oss vägen, såsom hon gjorde vid ängelns bebådelsen: ”Må det ske med mig som du har sagt.”
Hon säger till oss ”Gör det han säger åt er!”
Vid korset blir hon vår mor: ”Kvinna här har du din son” och till lärjungen sa han: ”Här har du din mor.” Vi kan som den lärjunge som Jesus älskade ta emot henne i vårt hem, i vårt liv eller låta henne stå på tröskeln! Jesus ger oss sin mor, han vet hur väl vi behöver en mor, men han tvingar inte på oss sin dyrbaraste gåva!

Jag åker redan på Marias dag och kommer tillbaka den 7 september, så nu blir det ett litet uppehåll i skrivandet!

onsdag 4 augusti 2010

Jag har aldrig talat i det fördolda,

Så säger Herren,
han som skapat himlen
– han är Gud –
han som format och frambragt jorden
– han gav den en fast grund –
han skapade den inte till att ligga tom
utan gjorde den till att vara bebodd:
Jag är Herren, ingen annan finns.
Jag har aldrig talat i det fördolda,
någonstans i ett mörkt land,
aldrig uppmanat Jakobs ättlingar
att söka mig i tomheten.
Jag är Herren, mina ord är sanna,
det jag säger är att lita på.

Dessa ord läste vi i Laudes förra veckan hos profeten Jesaja (45:18-19)
Vi behöver inte söka Gud i tomheten, Gud har talat, han har meddelat sig till oss. Den som söker honom är inte dömd att slås med sina egna drömmar och fantasier, inte skapa sina egna ”Guds bilder”, allt det som bibeln kallar för idoler.
Gud är en annan, den levande Guden. Han har talat till oss genom profeterna och framförallt genom sin Son, Jesus Kristus: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom,” (Luk 9:16) säger han till oss.