onsdag 4 augusti 2010

Jag har aldrig talat i det fördolda,

Så säger Herren,
han som skapat himlen
– han är Gud –
han som format och frambragt jorden
– han gav den en fast grund –
han skapade den inte till att ligga tom
utan gjorde den till att vara bebodd:
Jag är Herren, ingen annan finns.
Jag har aldrig talat i det fördolda,
någonstans i ett mörkt land,
aldrig uppmanat Jakobs ättlingar
att söka mig i tomheten.
Jag är Herren, mina ord är sanna,
det jag säger är att lita på.

Dessa ord läste vi i Laudes förra veckan hos profeten Jesaja (45:18-19)
Vi behöver inte söka Gud i tomheten, Gud har talat, han har meddelat sig till oss. Den som söker honom är inte dömd att slås med sina egna drömmar och fantasier, inte skapa sina egna ”Guds bilder”, allt det som bibeln kallar för idoler.
Gud är en annan, den levande Guden. Han har talat till oss genom profeterna och framförallt genom sin Son, Jesus Kristus: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom,” (Luk 9:16) säger han till oss.

1 kommentar:

Jan sa...

Och som Jungfru Maria sa " Gör som han säger."