lördag 27 april 2013

Vilken Gud dyrkar vi?

                                                   Underbara är dina verk ,o Herre!


”Syster Veronica ljuger, eller kanske är hon ute och cyklar!” Det läste jag häromdagen, fast den som skrev gjorde det 2009. Jag är inte så bra på att kolla på internet!

Han/hon fortsätter ungefär så här: ”Sr Veronica påstår att Gud har skapat oss, fast det är människorna som har skapat Gud. Ett bevis på detta är att det finns många gudar. Sr Veronica skapar en Gud efter sina behov. De som vill få oss att tro på deras gudar är fanatiker”.
Detta var en allvarlig varning.

Ja, det kan vara så att vi skapar våra egna gudar och dyrkar dem! Det finns en berättelse i Bibeln som talar om detta. När Mose går ner från Sinaiberget där Gud gett honom ”de två tavlorna som ett förbundstecken”, kommer han rakt in i en Gudstjänst. Folket har tröttnat på att vänta på Mose, de ber Aron: ”gör oss en gud som kan gå framför oss”.  Aron samlar ihop alla smycken som folket bär och med det gjuter han Guldkalven. ”Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.”

När Mose kommer ner, håller de alltså en gudstjänst åt sin gud! De tror sig vara fria, de har kastat bort ifrån sig slavoket som tyngde ner dem i Egypten. Nu följer dem inte längre den Levande Guden utan de följer sina egna begär och föreställningar! De förstår inte att deras guldkalv förslavar dem på ett mycket djupare sätt (se 2 Mos 32).

 Vilken Gud dyrkar vi? En Gud som vi själva har skapat, en projicering av våra egna tankar och behov? Detta är en allvarlig fråga för alla troende.
Vad är friheten? Att lyssna på min egen röst, göra som jag vill, som jag tycker?
Eller lyssna på den levande Gudens röst, han som kallar mig vid mitt namn, Han som befriar mig från min instängdhet i mig själv och öppnar vägen framför mina steg, vägen som leder till mötet med Honom och med mig själv.

 

fredag 12 april 2013

Till Man och Kvinna skapade Han dem


Man kan inte annat än bli djupt orolig när man ser land efter land rösta för enkönade äktenskap, samtidigt blir det allt svårare, ja nästan omöjligt att ta upp en diskussion om detta.

De som tror att det inte finns någon skillnad mellan könen, att föreningen mellan en man och en man, en kvinna och en kvinna är lika bra som mellan en man och en kvinna, gör det i god tro. De menar att det bara är våra fördomar och våra förutfattade meningar som hittills hindrat oss från att se det.  De har undersökt Bibeln och inte hittat något som skulle stå i vägen för detta. De känner sig fulla av kärlek och vill försvara dem som så länge varit diskriminerade.  Däremot blir den som tänker på ett annat sätt fördömd som kärlekslös och intolerant, eller bara som oupplyst.  

Man kan inte argumentera för sanningen, man kan bara vittna om den. Jesus har inte övertygat dem som inte ville tro på honom, han har dött för dem.

onsdag 10 april 2013

Kristus är uppstånden!


                                                            
Nu fram till pingst, under en veckas vecka - alltså sju veckor - lever vi i Uppståndelsens ljus. Vi har tid för att begrunda, gå in i det stora vi har firat under stilla veckan.

Kristi uppståndelse är det största som har hänt i hela världens historia. Det förändrar allt. Om Kristus inte har uppstått är vår tro meningslös, säger Paulus. Vi är kvar i vårt mörker. Men ifrån den öppna graven lyser ett ljus som strålar över hela världen.

Varför söker ni den levande bland de döda säger änglarna till kvinnorna? Varför går vi tyngda av sorg när den uppståndne är med oss alla dagar intill världens slut.

 Låt oss lyssna på uppståndelsens glada budskap, ta emot det i våra hjärtan och låta en ny, oanad glädje fylla oss. Han har uppstått! Vi är inte längre instängda i ett meningslöst liv, han öppnar en väg framför våra steg, en väg som leder till Fadern. Han fyller oss med sin Helige Ande. Vi blir levande med den som lever.