lördag 27 april 2013

Vilken Gud dyrkar vi?

                                                   Underbara är dina verk ,o Herre!


”Syster Veronica ljuger, eller kanske är hon ute och cyklar!” Det läste jag häromdagen, fast den som skrev gjorde det 2009. Jag är inte så bra på att kolla på internet!

Han/hon fortsätter ungefär så här: ”Sr Veronica påstår att Gud har skapat oss, fast det är människorna som har skapat Gud. Ett bevis på detta är att det finns många gudar. Sr Veronica skapar en Gud efter sina behov. De som vill få oss att tro på deras gudar är fanatiker”.
Detta var en allvarlig varning.

Ja, det kan vara så att vi skapar våra egna gudar och dyrkar dem! Det finns en berättelse i Bibeln som talar om detta. När Mose går ner från Sinaiberget där Gud gett honom ”de två tavlorna som ett förbundstecken”, kommer han rakt in i en Gudstjänst. Folket har tröttnat på att vänta på Mose, de ber Aron: ”gör oss en gud som kan gå framför oss”.  Aron samlar ihop alla smycken som folket bär och med det gjuter han Guldkalven. ”Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.”

När Mose kommer ner, håller de alltså en gudstjänst åt sin gud! De tror sig vara fria, de har kastat bort ifrån sig slavoket som tyngde ner dem i Egypten. Nu följer dem inte längre den Levande Guden utan de följer sina egna begär och föreställningar! De förstår inte att deras guldkalv förslavar dem på ett mycket djupare sätt (se 2 Mos 32).

 Vilken Gud dyrkar vi? En Gud som vi själva har skapat, en projicering av våra egna tankar och behov? Detta är en allvarlig fråga för alla troende.
Vad är friheten? Att lyssna på min egen röst, göra som jag vill, som jag tycker?
Eller lyssna på den levande Gudens röst, han som kallar mig vid mitt namn, Han som befriar mig från min instängdhet i mig själv och öppnar vägen framför mina steg, vägen som leder till mötet med Honom och med mig själv.

 

Inga kommentarer: