måndag 13 maj 2013

Kom, Helige Ande!


Kom!

Detta är vår bön mellan Kristi Himmelfärd och Pingst.

Våra hjärtan längtar efter den som kommer,

Den Jesus har utlovat, den helige Ande, Livgivaren, tröstaren.

Den som rör vid våra hjärtan och gör dem levande,

Den som undervisar oss och får oss att förstå Jesu ord inifrån.

Vi följer inte en doktrin, utan Någon

Vi tror inte på en ideologi

Utan på Någon, Jesus Kristus.

 

Kom!

Du som ingjuter liv i våra hjärtan

Du som gör oss levande av Guds eget liv

Du som ropar i vårt hjärtas djup med outsägliga suckar:

”Abba, Fader!”

 

Kom du som uppenbarar Sonen för oss,

Du som väcker till liv vårt slumrande jag

Och befriar oss från all självisk instängdhet.

Kom du vår längtan i hjärtats djup!