onsdag 12 oktober 2011

Jag tror, kom min otro till hjälp!

Folkens gudar är silver och guld
Verk av människohänder
Mun har de men kan inte tala,
ögon men kan inte se.
Öron har de men ingen hörsel,
ingen andedräkt finns i deras mun..." Ps 135

Men vi tror på den levande Guden, en Gud som ser och hör! Han bär oss fast vi inte ser honom,
han hör oss när vi ropar. Han vill torka alla tårar från våra ögon. Han är med oss när vi inte orkar bära oss själva. Vi vet det med vår tro, inte alltid med våra känslor. Vi kan ropa till honom: "Jag tor, kom min otro till hjälp!" (Luk 9:24)

"Om ni har tro som ett senapskorn" säger Jesus. Ett senapskorn, det är mycket lite, det räcker med den lilla tro du har idag. Din Fader i himlen hör ditt rop.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det var trösterikt, tack älskade medmänniska.

Anonym sa...

Kämpa och ge inte upp! Den goda kampen som aposteln vittnar om är alla sanna människors väg.