onsdag 2 november 2011

Alla helgons fest

Alla Helgon! Vi firar våra syskon i himlen. Vilken underbar fest. Helgonen är så nåra oss, människor som vi. Människor som har blivit funna av den gode Herden som sökt dem, som gett sitt liv för dem.
Sköra människor som har blivit helade, helgade, som har låtit sig förvandlas helas, helgas steg för steg av Guds helige Ande. Det har inte alltid varit lätt. Ibland har det varit mycket svårt! Deras väg har gått genom ljus och mörker. De har varit nära att ge upp mer än en gång. De har segrat för att Herren bar dem, för att andra bad för dem, för att de inte lätt sig hindras av sin litenhet, av sin svaghet. De har trott på den som gav dem kraft, på den frälsning han vunnit åt dem på korset.

Nu är de framme vid målet. De ser på oss med oändligt stor kärlek. De är beredda att hjälpa oss om vi bara ber dem om det.

Vi är också kallade, sökta, efterlängtade. Guds kraft har makt att förvandla oss, våra tankar, våra handlingar. Vår svaghet är inget hinder, untan tvärtom en nåd. Den får oss att ropa:
"Gud kom till min räddning! Herre, skynda till min hjälp!"

1 kommentar:

Anonym sa...

Idag är det en ljus grå dag och jag upplever samstämd, enhet till helgonen i himmelen. :)