tisdag 3 april 2012

Fräls dig själv!

"Hjälp dig själv, fräls dig själv!
Om du är Judarnas kung...
Om du är Messias..."
ropar man till Jesus som hänger på korset.

Fräls dig själv, gör det själv, bestäm själv, välj själv vad du ska bli...
Detta är samhällets skri!

Jesus hjälper inte sig själv. I sin maktlöshet litar han på Fadern:
"Fader i dina händer överlämnar jag min ande"
och han blir bönhörd. han faller i Faderns händer.
Han har kommit för att söka oss
och han söker oss där vi var instängda, i döden,
den totala isoleringen där man är själv med sig själv. 
Han dör vår död
Och Fadern väcker honom från de döda
som den förstfödda i den nya skapelsen.

Vi vill ha en stark kung, en stark Messias!
Vi vet inte vad vid ska göra med Jesu maktlöshet.
Vi står inför korset och vi förstår inte.
Om vi har mod att stanna kvar, utan att vilja förstå till varje pris
och reducera allt till det som är acceptabelt för oss,
då kan Korsets mysterium börja lyssa för oss.
Den Helige Ande kommer att undervisa vårt hjärta.
Den Korsfäste blir vårt ljus och vår tröst.


1 kommentar:

Anonym sa...

Amen!
Han har så mycket att lära oss om vi vågar stanna kvar. Och när vi märker att vi flytt, låt oss då återvända om och om igen - till Honom "som förlåter, åter och åter".
Sophia-Stina