tisdag 26 februari 2013

Påven Benedikt

Käre Påve Benedikt!
Efter bön och reflexion lämnar Du den tjänst som blivit för tung för dina axlar.
Detta   svåra beslut fick Du fatta själv!
Vem kan en påve fråga om råd,
mer än Jungfru Maria, änglarna och helgonen?
En yngre människa ska nu axla det ämbete som varit ditt.
 
Käre Påve Benedikt
Jag vill uttrycka mitt tack för dessa år du varit Påve för oss.
Du har varit en ödmjuk påve.
På 90-talet - Du var då den fruktade kardinal Ratzinger –
träffade jag en av dina medarbetare, en ung belgisk teolog,
Hon sa till mig att hon aldrig mött en så ödmjuk människa!
 
Tack för din kärlek till människorna,
Tack för att du påmint oss om varje människas värdighet.
Tack för att du gång på gång visat att alla samhälleliga, politiska och ekonomiska
beslut inte kan leda till större rättvisa och fred i världen,
om inte förändringen sker i människans hjärta.
Vi kan inte bygga ett rättvist samhälle,
inte åstadkomma en bättre värld
utan referens till vår skapare och vår frälsare.
 
Tack för din klara undervisning
Tack för de tre böcker om Jesus Kristus,
Du gett oss!
 
Nu ber vi för din efterträdare
Och för kardinalerna som ska välja honom.
Vi ber om den Helige Andes ledning.
Vi ber att den nye påven blir uppfylld av Helig Ande
Och vittnar för världen om den Korsfäste och Uppståndne Herren.

Inga kommentarer: