fredag 6 juni 2014

Den Helige Ande, vem är Han?

- "Jag förstår ingenting! Jag trodde att den helige Ande var en kraft, att han finns överallt, fyller allting, att han svävade över vattnet vid skapelsen...
Och nu säger du, Sr Veronica, att han är en person, att man måste be om att få honom!
- Nej, men så bra att du inte förstår! Det är en stor nåd att börja inse vi inte förstår, att Gud är större, att mysteriet är så stort att vi inte kan greppa det. Tänk om vi förstod Gud och hade koll på den Helige Ande! Då skulle Gud rymmas i vårt lilla förstånd och bli en mycket liten Gud! Hur skulle du och jag kunna lita på honom, tro på honom, tillbe honom? Den helige Ande är just den som öppnar Guds mysteriet för oss och leder oss in i det". 

Gud är större. Den Helige Ande är större.
Den Helige Ande är en mysteriös person. Han uppenbarar sig i Gt som en kraft. Ja, du hade ju rätt!
Han uppfyller jorden, han faller över profeterna och får dem att tala...Samtidigt är han en person i den heliga Treenigheten.
I Nt fördjupas vår kunskap om den Helige Ande. Vi lär känna honom på ett djupare sätt. Jesus talar om en annan hjälpare, en som ska vägleda oss med hela sanningen. På Pingstdagen fyller han lärjungarna som tillsammans med Maria och några andra väntar i bön på att Jesus ska infria sitt löfte:
"Och jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden" (Luk 24: 49).
Lärjungarna blir uppfyllda av kraft och de förstår på ett nytt sätt det som hade varit en stötesten för dem och fått de att snubbla: Jesu död på korset. Anden ger dem kraft och upplyser deras förstånd.
De hade, som vi, för trånga tankar om Gud. De kunde inte förstå hur Jesus kunde frälsa oss genom sin död på korset, genom det som mänskligt sett var ett nederlag. Anden leder dem in i mysteriet. Gud är större, Jesus är större. Anden, denna hemlighetsfulla person, är större. De måste bli fyllda av honom, låta sig ledas, undervisas av honom. 
Utan Anden kan vi inte heller lära känna Jesus som vår frälsare. Han förblir en människa, en som levt före oss och lämnat efter sig ett gott exempel, en undervisning... Anden öppnar för oss korsets mysterium.

Anden lär oss att be. "Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord" (Rom 8:26). Anden, tröstaren, hjälparen bor i oss, han ber i våra hjärtan, han är vår inre gäst. Låt oss lyssna till honom, be honom att han leder oss allt djupare in i Guds mysterium och i vårt eget djup. Att han fyller oss med sina gåvor, glädje, frid, vishet, kärlek...
1 kommentar:

Linnéa sa...

Sr Veronica, dina ord är som honung ur klippan för mig. Tack för din blogg och din böneskola.