fredag 18 juni 2010

förnyelsen av ert förnuft

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen
av era tankar” skriver Paulus (Ro 12:2). I en fransk översättning läser jag: förnyelsen av ert förnuft. Ja, det handlar inte bara att förnya våra tankar utan även vår förmåga att tänka.
Vi tänker spontant ”världens tankar” utan att ens vara medvetna om det. Vi tänker som vi lär oss av samhället omkring oss, som vi lärt oss i skolan.
När den helige Ande öppnar vårt förnuft lär vi oss att tänka Kristi tankar. Då blir vårt tänkande nytt, skapande, för det blir anpassat till vår skapare, till hans Ande som gör allting nytt.

Läste nyligen i en liten bok av Raneiro Cantalamessa att Anden inte gör nya saker utan han gör saker nya: not new things but things new!

När Anden förnyar vårt förnuft ser vi världen och oss själva i ett annat ljus, ett gudomligt ljus.
Detta sker inte spontant, det kräver en hel omvändelse. Vi måste ödmjukt be: ” Rabbouni, gör så att jag kan se igen”, som vår vän den blinde Bartimaios i Markusevangeliet (10:51).

Inga kommentarer: