onsdag 13 oktober 2010

Jesu födelse

Hur kan Guds Son, Ordet som är till från all evighet, bli ett foster i Marias sköte? I trosbekännelsen säger vi:”Avlad av den Helige Ande” eller i den nicenska trosbekännelsen: ”Han har antagit kött genom den helige Ande”.Detta blir lätt missförstått.Våra mänskliga ord är alltid för små för att utrycka mysteriet.
Anden blir inte Jesu fader, han har ingen fysisk del i Jesu avlelse.”Den helige Ande sänds för att helga Marias sköte och på ett gudomligt sätt göra det fruktbart. Han som är Herren och Livgivaren låter henne undfå Faderns evige Son så att han antar en mänsklig natur som han fått av henne” ( Katolska Kyrkan Katekes 485).

”I begynnelsen svävade Guds Ande över vattnen” (1 Mos 1:2). ”Helig Ande skall komma över dig”, säger Gabriel till Maria. Anden, livgivaren verkar i begynnelsen, Han verkar nu i Maria. Hans närvaro är tecken på en ny skapelse. Någonting nytt inträffar när Ordet blir kött i Maria, det är början på en ny mänsklighet, ett nytt förbund, en fullkomlig försoning med Gud. Detta sker ”inte av någon mans vilja, utan av Gud” (Joh 1:13).

1 kommentar:

Anonym sa...

I början på min resa till det som nu är en levande tro, försökte jag se Jesus som en profet, en helig människa.
Men för varje mässa, för varje dag framför evangelietexten, för varje tanke... så blir jag mer och mer övertygad om att det inte räcker.
Jesus var, som du säger, så mycket mer än så.
Han visar oss fadern.

Pax
TJ.