fredag 18 mars 2011

Guds ord

Skriften är Guds ord, vittnesbördet om den dialog som Gud för med sitt folk, om det förbund Gud vill upprätta med människan. Guds ord skapar, kallar till livet, inte bara ”i begynnelsen”, utan i varje nu. Guds ord öppnar en väg i öknen. Guds ord undervisar, tillrättavisar. Det är skarpare än ett svärd .

Guds ord är inte en uppslagsbok som står till förfogande och som vi kan slå upp för att få svar på våra frågor.
Guds ord är inte kunskapens träd på gott och ont där vi kan plocka argument för att försvara våra teser!

Guds ord är Guds tilltal som kallar oss, manar oss till tillbedjan och omvändelse. Vi måste ta av oss skorna, gå in i ordet, in i förbundet, låta oss renas av det.
Vi måste ödmjukt be: ”Herre, skapa i mig ett rent hjärta”, ”Herre öppna mina öron så att jag hör din röst, det du idag vill säga till din kyrka”.

Källan till Guds ord, såsom det är förmedlat till oss i den mänskliga historien, är dialogen som förs mellan de tre personerna i den heliga Treenigheten från all evighet. Ordets ursprung är gemenskap och Ordet skapar gemenskap. Skriften är Guds tilltal till kyrkan i alla tider och överallt på jorden. Jag kan inte förstå den utanför detta stora sammanhang. Guds ord talar till mig personligen och manar mig till omvändelse, men det är inte individualistiskt! Jag kan varken förstå eller tolka det utanför kyrkans levande tradition.
”Och framför allt skall ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand”, skriver Petrus (2 Pet 1:20).

1 kommentar:

Daniel sa...

Tack Syster V, nu känns det mindre ensamt igen.