måndag 7 mars 2011

Guds tankar är inte våra tankar

Guds tankar är inte våra tankar och hans vägar inte våra. Herren leder historien och förverkligar sin frälsningsplan på ett fördolt sätt. Endast tron kan ge oss att se det Gud gör. Det handlar inte att förverkliga våra egna planer utan att gå in med tron i hans planer. "Du allena är helig, du allena herre, du allena den högste!"

I Katolska Kyrkans katekes läser jag följande som får mig att tänka.
”Före Kristi ankomst kommer kyrkan att gå genom en sista prövning som ska få mångas tro att vackla. En falsk messianism kommer att erbjuda människor en skenbar lösning på deras problem till priset av avfall från sanningen. De kommer att förhärliga sig själva i stället för Gud och hans Messias som kommit i människogestalt”

”Kyrkan kommer först att gå in i Guds rikes härlighet genom denna sista påsk, då hon följer sin Herre i hans död och hans uppståndelse. Guds rike skall alltså inte komma i sin fulla verklighet genom en historisk triumf för kyrkan till följd av att utvecklingen ständigt går framåt utan genom att ondskans makt en sista gång släpps loss men blir besegrad av Gud. Då blir kyrkan i full mening Herrens brud som kommer ner ur himlen redo för sin man. I form av en yttersta dom triumferar Gud över det onda sedan den förgängliga världen genomgått en sista kosmisk kris”(se KKK672-675 - 677) .

1 kommentar:

Broder i Kristus * sa...

Hl. Maximus Bekännaren säger att det var kärlek som orsakade inkarnationen Logos, som hände för människan, mänskliga naturens förnyelse och theosis.

Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, i vår avbild ... Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han det. (1.Mos, 26-27)

Människan skapades till Guds avbild, och varje människa är kallad att bli lik Gud. Vi är kallade att vara gudomlig, inte bara före fallet, utan lika mycket efter det.!

Allt är skapad till Guds avbild i människan.

Hl. Gregorio Palmas
"Vi inte bara kan ringa själen själen av människor, inte bara läker kroppen, men båda tillsammans, och det handlade om vad det var sa det skapades av Gud till hans avbild.

Man måste vara sann människa och sann Guds son och dotter.

Paul
"Så du är inte längre slavar, utan sonen, men om en son, sedan en arvtagare till Gud." (Gal 4,3 till 7)

Låt mannen som är ren uppstå från sitt fängelse så att världen kan se Gud vill människan på jorden.
Låt kvinnan och hennes man älskar den här bilden tillsammans igen.

Till glädje för Jesus att kvinnan kan se Kristus i sin man och mannen Kristus i sin kvinna