söndag 27 mars 2011

Marie bebådelse

Om Mariebebådelsefest läser i Dagen (25 mars): ”En var för gammal och en var för ung. Tänk, vad det ska har pratats och skvallrats om dem!” Och jag blir bedrövad.

Det största som har hänt i skapelsen och i människans historia, det löfte som gavs åt den första människan om en frälsare (se 1 Mos 3:15). Det som har förberetts ända från Abraham och genom hela Israels historia fram till Maria: Messias ankomst, blir reducerat till skvaller, en rubrik för kvällstidningar!

Nej, det har inte skvallrats! Maria är tyst. Josef är tyst. Sakarias är tyst, Elisabeth drar sig undan i fem månader. Jesu födelse sker i det tysta. ”Dold för denna världens furste var Marias jungfrulighet och hennes barnsbörd liksom Herren död – tre starkt ljudande mysterier som ägde rum i Guds stillhet” skriver Ignatios av Antiochia till Efesierna när han är på väg till sitt martyrium i Rom på 100-talet. Justinus Martyr skriver vid samma tid: Marias jungfrulighet var som dold bakom Josefs närvaro vid hennes sida.

Det finns inget underlag för skvaller i Nya Testamentet. Lukas skriver: ”Han var, menade man, son till Josef” (3:23) och Johannes: ”Är det inte Jesus, Josefs son?” (6:42) Nya Testamentet är inte en biografi över Jesu liv. Det är en teologisk berättelse som börjar med hans död för våra synder och hans uppståndelse. Den som har dött för oss är Guds son. Detta blir uppenbart först vid korset. ”Den mannen måste ha varit Guds son!” utropar en romersk officer i Markus evangeliet (15:39).
Så småningom berikas berättelsen och evangelisterna lär oss mer om Jesus, vår frälsare, det han har gjort och undervisat.
Markus, det äldsta evangeliet ignorerar Jesu födelse. Han börjar med Jesu dop. Vid dopet hörs Faderns röst: ”Du är min älskade son”. Matteus och Lukas går längre tillbaka och berättar om Jesu födelse - inte som en intressant information - utan för att bekräfta vår tro: Jesus är Guds Son från begynnelsen. Han har inte blivit det vid dopet, som om Gud hade adopterat honom. Johannes leder oss in i den Treenige Gudens liv. Han betraktar i Jesus ordet som från all evighet är vänt mot Fadern och som har blivit kött, inte född av blod, inte av kroppens vilja (Joh 1:13).

Skvallret kom sen när den kristna tron började sprida sig och möte motstånd. Hedningarna gjorde sig narr av de kristna som trodde på märkvärdiga sagor! En jungfru som blivit havande!

Jesu födelse och Marias jungfrulighet hör till vår tros mysterium. Ett mysterium som är liv och ljus för den som tror!

2 kommentarer:

Irena sa...

Kvinnor blir alltid förföljda, så varför skulle Maria vara skonad?

David sa...

Jag är säker på att det skvallrades, tisslades och tasslades men Maria och Josef teg. Dom utstod skvallret utan att svara!