lördag 4 juni 2011

I Apg berättas det att mellan Kristi himmelfärd och Pingst var lärjungarna samlade tillsammans med Maria i den övre salen i bön i väntan på den som Jesus hade lovat att sända dem, den Helige Ande. ”Be och ni ska få”, säger Jesus. Bönen förbereder våra hjärtan att emot det Gud vill ge oss. Här på Berget ber vi:

Herre, tillsammans med Maria och apostlarna ber vi,
utgjut över oss din Helige Ande:
Starkhetens Ande
Sanningens Ande
Bönens Ande
Tröstarens Ande
Frihetens Ande
Helighetens Ande
Kärlekens Ande

Stärk vår tro, öka vårt hopp, vår kärlek och vår vilja att tjäna dig.
Förnya våra hjärtan, öppna våra inre ögon och öron,
Gör oss lyhörda för din Andes ledning
och mottagliga för alla gåvor som du vill ge oss.
Vägled oss i formandet av vår kommunitet
och i vår strävan att bygga synlig enhet, synlig gemenskap och vänskap .
Ge oss all den andliga hjälpen vi behöver:
goda själasörjare och biktfäder.

Hela och förena din kyrka
samla alla dina skingrade barn på vår jord
förnya alla kristna i sitt dop så att alla tillsammans
kan vittna om den stora kärlek du har visat oss i din Son Jesus Kristus.

Amen

Inga kommentarer: