fredag 14 september 2012

Korsets upphöjelses fest


I dag firar vi Korset. En fest som var mycket populär i alla kloster under Medeltiden.
Den stora fastan började just  denna dag och varade fram till Påsk!
I dag har denna fest fallit i glömskan.
Och ändå förblir korset det stora mysteriet.
Korset som från skapelsens begynnelse var tecknat mellan himmel och jord, skriver  Ireneus .

Korset, en dårskap och en skandal
Korset som är det enda möjliga inträdet till frälsningsmysteriet.
Korset som för oss är en stötesten
Och som är Guds hemliga vishet.

Ur korset strålar ett hemlighetsfullt ljus som lyser i mörkret
Ur korset kommer glädjen och trösten.
Vilken paradox!
Endast den helige Ande kan leda oss in i detta stora mysterium.
Vårt lilla förnuft i sig självt är för begränsat,
det måste acceptera att komma in i ett större ljus!

Inga kommentarer: