fredag 11 oktober 2013

Lite frisk luft! Kom Helige Ande!


Kom Helige Ande och blås din vind över vår instängda värld.
Här har det blivit svårt att andas.
Vi har stängt in oss i våra rationalistiska tankar
Och utestängd dig!
Vi är upplysta och tror bara på myter.
Vi tror inte att Du kan ingripa
I världens historia. I våra liv.

Vi tror inte att genom din kraft
har Ordet blivit kött i Jungfru Marias sköte.
Vi tror inte, med andra ord, att Jesus Kristus kan göra någonting för oss, frälsa oss!
Att frälsningen verkligen når oss och förändrar våra liv.
Vi har glömt vad Ireneus av Lyon sagt för länge sen:
”Är Jesus Kristus inte Gud, så kan han inte frälsa oss
Är han inte människa, så kan frälsningen inte nå oss! ”

 Helige Ande, Du som gör allting nytt,
Kom och förnya vår jord,
Upplys vårt förstånd
Förnya vårt sätt att tänka
Gjut din kärlek i våra hjärtan.

 

Inga kommentarer: