lördag 2 november 2013

Allhelgonafesten

Idag öppnar sig himlen. Vi får besök av alla våra vänner som gått före oss och finns i den himmelska glädjen. Denna glädje är att se Gud och att se varandra. Himlen är inte bara det ställe där vi omgås med Gud. Där omgås helgonen med varandra. De fylls av glädje när de ser Guds helighet och härlighet återspeglas på ett unikt och personligt sätt hos varandra. De prisar Gud för det Han har gjort i andra. De beundrar och berömer varandra. I himlen blir all avund utplånad. Helgonen gläder sig åt varandras gåvor.
 
Helgonen är nära oss. De ser på oss med kärlek. De vill hjälpa oss, inspirera oss, inge oss mod. Vi kan vända oss till dem och be dem om hjälp på vår vandring på jorden. De skymmer inte Guds härlighet, tvärttom! Guds härlighet återspeglas i dem och de lär oss att tillbe den ende Guden.
 
"Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”...Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?”  Jag svarade: ”Du vet det, herre.” Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.  Därför står de inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem.  De skall inte längre hungra och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem.  Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.” (Upp 7:9-17)
 
 
 

Inga kommentarer: