fredag 22 november 2013

Jesus, en tankekonstruktion! Att tolka Jesus eller att följa honom?


Vi har inte direkt tillgång till den historiske Jesus. Han har levt i en annan tid och en annan kultur med helt andra tolkningsramar.  Då kan vi fråga oss har Evangelisterna tolkat Jesus för sin tid och lämnat åt oss en skatt av berättelser, visdom, myter, mänsklig erfarenhet som är till vår disposition och som vi kan ösa ur och tolka så att det hjälper oss att ge mening åt vårt liv. Är den Jesus vi läser om i Nya Testamentet evangelisternas tankekonstruktion? Om så är fallet, är det upp till varje individ i varje tid att bygga upp sin egen tankekonstruktion om Jesus?

I början på de fyra evangelierna lyder Jesu ord: ”Följ mig!”
Det vi läser i Nya Testamentet är vittnesbördet om människor som har lytt denna befallning och följt en okänd människa vars ord var så starkt att det gav dem kraft och mod att lämna allting och följa honom.  Evangelierna är ingen biografi om Jesus, inte heller en samling religiösa, andliga, filosofiska meditationer, utan ett vittnesbörd av engagerade människor som vill förmedla ett glatt budskap och dela med sig den tro på Jesus Kristus som har förändrat hela deras liv och gett det mål och mening.

 De följer Någon för att deras hjärtan har blivit berörda, deras djupa längtan har väckts till liv, de har på något sätt känt igen, i sitt innersta, rösten av den gode herden som kallat dem. Men de vet inte vem han är. De följer honom så gott de kan och deras föreställningar om honom blir gång på gång ifrågasatta. De kommer till korta. De förstår inte, deras hjärtan är förstockade (se Mark 3:5; 6:52;8:17). Jesu död på korset är den stora stötestenen som får de att falla. Hur kunde det bli så, när de hade kommit till tro på att han var Messias, den som skulle rädda världen? Hur kunde Gud låta sin Messias dö? Skulle han inte skicka sina änglaskaror för att försvara honom och rädda honom från hans fiender? De kan inte förstå, de lämnar honom och flyr.

”Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?” frågar Jesus de två lärjungar på väg till Emmaus. ”Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna” (Luk 24:25-28).

 Det blir först när den Helige Ande uppfyller dem på pingstdagen som Jesu mysterium öppnar sig helt för dem och de börjar ana hans hemlighetsfulla identitet. Samtidigt blir deras egen mission uppenbar. De ska vittna om Jesus som ”ni lät laglösa spika fast och döda... Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå…och vi kan alla vittna om det (Apg 2:23,32).”

 ”De som dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänarehar berättat för oss, skriver Lukas i inledningen av sitt evangelium. Ordets tjänare, det innebär att de står i ordets tjänst, att de tar emot det, lyssnar till det och låter sig undervisas av det. De står inte över ordet utan under det. De tolkar inte det, de låter sig tolkas av det. Allteftersom de blir ordets görare öppnar sig Ordet för dem och de går in i en allt djupare lydnad och förståelse som förvandlar dem. De upptäcker mer och mer vem Jesus Kristus är och vilka de är - skapade till Guds avbild - kallade från världens begynnelse att leva i kommunion med den treenige Guden.

 Anden är ordets tolk i deras liv i våra liv, i världens liv. Den Helige Ande samlar kyrkan och leder de troende, de som lyssnar på Ordet och lyder det. Han vägleder dem med hela sanningen (Joh 16:13). Han låter oss höra Ordet i nuet, i den situation som är vår och öppnar en ny förståelse av detta ord som är både detsamma och ständigt nytt. Anden bygger upp Kristi kropp – kyrkan - i tiden, genom den mänskliga historiens växlingar, på den grund som har lagts med apostlarna.

 Frågan är inte hur vi ska tolka Jesus utan hur vi ska följa honom. Var och en som hör ordet och gör det bidrar på sitt eget, personliga sätt, till hela kroppens – kyrkans - berikande och uppbyggande.  Vi följer Vägen, Jesus Kristus och Anden öppnar för var och en av oss en helt egen och unik väg.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Frågan är inte hur vi ska tolka Jesus utan hur vi ska följa honom

så sant
A

http://regentags.wordpress.com/

Anonym sa...

Hej igen
Jag skulle vilja ställa en fråga. Jag är döpt som baby. Nu går debatterna skyhöga om att det inte skulle gälla. Nu frågar jag dig; gäller mitt barndop, om jag är mycket tacksam över, eller gäller det inte? Tacksam för svar
Agnes
http://regentags.wordpress.com/2013/11/26/tack-mina-foraldrar-for-att-ni-dopte-mig-i-jesus-kristus-namn/

Anonym sa...

Trist att du håller dig för fin för att svara