tisdag 26 augusti 2014

Barmhärtighetens Moder

Det som händer i världen, det våra systrar och bröder utsätts för i Mellan Östen, är outhärdligt. Vad gör politikerna undrar vi kanske? Och vad gör vi enskilda människor? Vi känner oss helt maktlösa och faran är stor att vi inte längre orkar bry oss, för att det är för svårt.

I detta läge kan vi vända oss till Maria, Jesu Moder, barmhärtighetens Moder. Hon står vid korset. Hon ser sin son dö, hon lider med honom. Hon är helt maktlös, men hon drar sig inte tillbaka. Vid bebådelsen säger hon sitt ja och föder sin son i glädjen, vid Korset säger hon sitt ja och föder honom i smärtan. Vid korset blir hon vår mor, den nya Eva: ”moder till alla som lever” (1 Mos 3:20).
 Jesus säger till henne: ”Kvinna här har du din son”, och till den lärjunge han älskar: ”Här har du din mor.”

Vi har en enda frälsare, Jesus Kristus och Maria är den som lider med honom. Hon ”med lider” hans passion. Hon är ”medlidandets moder”. I många Maria uppenbarelser ser vi henne gråta. Hon delar alla sina barns lidande, hon är med dem i sin moderliga kärlek.
Vi kan vända oss till Maria och be om hennes hjälp och beskydd för våra syskon i Mellanöstern. Vi kan gång på gång anförtro dem till henne.

Vi kan be med ord ur Lukasevangeliet:
”Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig
Välsignad är du bland kvinnor
Och välsignad är din livsfrukt, Jesus.”

Och vi kan lägga till ord som kyrkan lär oss:
”Heliga Maria, Guds Moder
be för oss syndare nu
och i vår dödsstund”

Amen.