måndag 6 oktober 2014

Böneskola - Fader Vår


 Och det hände sig, då han var på ett ställe och bad och hade avslutat sin bön att en av hans lärjungar sade till honom: Herre, lär oss att be såsom Johannes lärde sina lärjungar. Luk 11:1 (Karl XII:s kyrkobibel)

Någon gång, någonstans, blev lärjungarna vittne till någonting oerhört. De ser sin mästare be, han står där inför någon som de inte ser, helt innesluten i sin bön. De betraktar Sonen i sin dialog med Fadern och de förstår att de befinner sig på helig mark, som Mose inför den brinnande busken.

Någon gång, någonstans, det vill säga inte vid ett speciellt tillfälle och på en speciell plats utan mitt i vardagen, när som helst. När han hade avslutat sin bön – hur länge den varade det säger Lukas ingenting om – men han berättar att innan Jesus kallade sina lärjungar tillbringade han hela natten i bön.

Lärjungarna tillhörde ett folk som bad. Redan som små barn hade de lärt sig att be. Det fanns böner för alla livets stora och små händelser. Somliga av dem hade varit Johannes lärjungar och lärt sig ett djupare sätt att be. Men när de ser Sonen be, blir de medvetna om att de ännu inte vet vad bönen är. En helt ny verklighet öppnar sig för dem och en djup längtan tänds i deras hjärtan. De förstår att de inte kan nå dit av sig själva och de kan bara be ödmjukt: Herre, lär oss att be.

Han ber, och för lärjungarna som är vittne till hans bön börjar Guds mysterium öppna sig. Gud är större. Gud som de längtar efter, men som är ouppnåelig. De själva är större, de är skapade till Guds avbild. Nu står de inför den som har sagt: Jag är dörren till fåren … Jag är vägen (Joh 10:7; 14:6), och de ber honom: lär oss att be, öppna bönens port för oss, vägen till Fadern.

Jesus ger dem, ger oss, sin bön, Sonens bön: Fader vår. Han leder oss in i sin bön. När vi ber denna bön låter vi oss ledas av honom, vi ber den i den helige Ande, som upplyser vårt hjärta och vårt förstånd, som ger oss att be den såsom Jesus själv har bett, vända mot Fadern. 

Fader vår...
Det berättas om en liten flicka, Germaine, hette hon och hon vaktade får någonstans i Frankrike för länge sen. En vacker dag fick hon besök att församlingens herde. Den gode prästen hade hört om denna lilla flicka och var lite bekymrad över att hon inte kom till katekesundervisning. Familjen var för fattig. Han kom till henne och frågade: lilla Germaine, kan du dina böner? Nej, sa hon och började gråta. Jag har ju försökt att lära mig dem, men när jag säger "Fader vår", så blir mitt hjärta så uppfyllt av Guds närvaro att jag inte kan fortsätta.

För några år sen träffade jag Elyanne. Hon var 53 år och inte döpt. Hon trodde att nu var det för sent, men jag berättade för henne att hon var välkommen till vår katekumenatgrupp. Där kunde hon förbereda sitt dop tillsammans med andra. När jag besökte henne några veckor senare sa hon: Syster Veronica, jag måste berätta en sak för dig. När du kom till mig första gången kände jag mig så splittrad och orolig, jag hade så många problem, jag fladdrade omkring hela tiden som en orolig liten fågel.  Men nu, sedan jag har hört att jag har en Far i himlen, har mitt liv blivit helt annorlunda. Jag kan slå mig till ro. Någon ser mig, någon bryr sig om mig.

Några texter som kan hjälpa oss att tränga in i Guds faderskaps mysterium:
2 Mos 4:22;
Jes 41:10; 43:1-7; 45:9-13; 63:16 följ; 64:8 följ;
Hos 11 följ.

Om ni bläddrar i era biblar och får hjälp av noterna hittar ni säkert andra texter som kan hjälpa er i er meditativa bön!


En tid framöver kommer vi att meditera tillsammans över Herrens bön, Fader vår.

3 kommentarer:

Peter Wiberg sa...

Det ser jag fram emot!

Anonym sa...

Sr. Veronica, vill du be för mig? Jag lider av svåra smärtor och depression och har tappat men återvänt till tron, men inte kunnat ta mig till kyrkan varken igår eller idag.

Irene L sa...

Snälla sr Veronica, vill du inte skriva något mer om bön och vad du tänkte skriva om Herrens bön?