söndag 27 november 2011

Den som hör skall säga: "Kom!"

Anden och bruden säger: " Kom!"
och den som hör det skall säga :" Kom!"
Och den som törstar skall komma.
Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.
Upp 22:17

Den som hör!
Den vars öron är öppna och förnimmer detta stora rop
som kyrkan ropar nu under denna adventstid: Kom!
Den som törstar efter livets vatten.
Den som längtar efter Någon
Den ska också ropa: Kom!
och själv komma fram, ta ett steg framåt,
låta sig bäras av detta stora rop, brudens rop och bön.

Anden stödjer oss i vår svaghet så att vi vågar komma fram,
vi vågar vilja och dricker fritt av livets vatten!

Inga kommentarer: