onsdag 23 november 2011

ett nytt kyrkoår

Nu på söndag går vi in i ett nytt kyrkoår. Adventstiden börjar.
Advent, det kommer från latinet: ad-venire, ankomst.
Vi väntar på den som kommer.
Vem är han som kommer?
Han är den som var, som är och som kommer.
Ordet i vilket allting blev - och är - skapat,
Jesus Kristus som föddes av Jungfru Maria för 2000 år sen
som dog på korset för våra synder,
Herren som uppstod och sitter på Faderns högra sida.
Han är den som kommer i sin härlighet för att döma levande och döda.

Den som kommer är vår gode Herde,
han kommer för att söka var och en av oss.
Han kommer in i vår vardag,
Han kommer och öppnar en ny framtid för oss,
när vi tar emot honom i våra liv kan allting bli förnyat,
vi är inte längre fångna i det gamla,
"Se jag gör allting nytt!"
Den som var och som är
kommer till oss från framtiden
Någon vill komma in i våra liv
och vi kan be med hela Kyrkan:
"Herre Jesus kom!"

Inga kommentarer: