måndag 13 februari 2012

Har Gud blivit stum?

Håller på att läsa på nytt påvens bok: Jesus från Nasaret.
så här står det s.45
"Idag blir Bibeln i stor utsträckning underkastad den så kallade moderna världsbilden. Dennas grunddogm är att Gud är ur stånd att alls handla i historien - allt vad som rör Gud, måste förläggas till den subjektiva sfären. Om det är så, då talar inte längre Bibeln om Gud, om den levande Guden. Då talar bara vi som bestämmer vad Gud kan göra och vad vi vill eller skall göra.  Och med påskinande av att äga stor vetenskaplighet säger Antikrist då att en exeget som läser Bibeln i tron på en levande Gud och därvid själv lyssnar på vad Gud säger, han är fundamentalist. Endast hans exeges, den förment rent vetenskapliga, i vilken Gud själv ingenting säger och ingenting har att säga, står i nivå med tidens krav."

2 kommentarer:

Irena sa...

Så får det inte vara, det är otäckt när den enskilda individen gör sig själv allvetande och dömande.Som en egen liten husgud. Skrämmande självöverskattning, tycker jag.

Anonym sa...

Tack! Tål att begrundas väl. Skall nog läsa boken själv./K