måndag 14 april 2014

De skall se på honom som de har genomborrat

Vi ser på dig, vår korsfäste frälsare. 
Vi har blicken fäst vid dig, du som dör på korset. 
Det vi ser fyller oss med smärta och med förundran. 
Hur kunde det bli så? 
Varför dör du på ett kors övergiven av människor? 
övergiven av Gud. 
Om du är judarnas kung, 
om du är Messias, 
hjälp dig själv!
hånar de som går förbi
och förbrytaren som lider bredvid dig.

Vi betraktar ditt kors
vi förstår inte 
vi står inför ditt mysterium.
Korset är stötesten och dårskap,
Guds vishet
och Guds kraft i den yttersta svagheten.

Våra tankar och för trånga,
vårt hjärta för hårt.
Herre, kom till vår hjälp.
Öppna våra stängda sinnen.
Vi faller ner inför ditt kors och tillber.
Låt det ljus som stålar ur ditt kors lysa över oss.Inga kommentarer: